Navigácia

Kontakt

 • Základná škola, Mládežnícka 1343, Krásno nad Kysucou
  Mládežnícka 1343
 • +421 41 438 52 93

Ak zvyknete nakupovať cez internet či už elektroniku, oblečenie, letenky alebo čokoľvek iné, vyberte si z overených e-shopov kliknutím na tento banner. Vyberte si e-shop a pokračujte v nákupe bežným spôsobom na zvolenom e-shope. Našej škole poskytnú percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.
Ďakujeme.

 

 

Pondelok 19. 3. 2018

Statistics

Počet návštev: 3557113

"Zo školy by mal človek odísť ako harmonická osobnosť, nie ako špecialista."

Albert Einstein

 

Novinky

 • ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA

  sa uskutoční v Základnej škole, Mládežnícka 1343, Krásno nad Kysucou:

  9.4.2018 (pondelok) od 13.00 hod. do 16.30 hod.

  10.4.2018 (utorok) od 13.00 hod. do 15.30 hod.

  Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a príspevok 15 €.

  Aj v prípade, že rodič žiada pre svoje dieťa odklad povinnej školskej dochádzky, musí s ním prísť na zápis. Bude im poskytnutá odborná konzultácia pracovníčkou Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP).

 • Do galérie Lyžiarsky kurz boli pridané fotografie.

  Týždeň pred začiatkom kurzu sme sa „škrabali“ po hlavách pri pohľade na zelenu trávu s otázkou, či vôbec lyžiarsky kurz bude. Počasie sa umúdrilo, začalo mrznúť a snežiť a to bol podnet na to, aby sme mohli vyraziť na svah.

  Lyžiarsky kurz sa uskutočnil 12. – 16.2.2018 v stredisku Veľká Rača. Kurzu sa zúčastnnilo 38 žiakov. Prvé dni výcviku boli naozaj ťažké, hlavne pre nelyžiarov, ktorí sa museli dokonale zoznámiť s lyžiarskym výstrojom aj so svahom, a to doslovne. Vynaložené úsilie a trpezlivosť čoskoro priniesli svoje ovocie vo forme prvých oblúkov. Každým dňom lyžiari naberali nové technické zručnosti i odvahu, čo im umožnilo opustiť „Somársku lúčku“ (svah určený začiatočníkom). Posledné dni kurzu dokázali bezpečne zlyžovať väčšinu svahov lyžiarskeho strediska.

 • Nový úspech našej školy:

  futbalisti: 2. miesto

  Súťaž: Mikulášsky futbalový turnaj
  Kolo: Okresné kolo

  V sobotu 9. decembra 2017 sa uskutočnil Mikulášsky futbalový turnaj, ktorý usporiadala Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou.
  Turnaja sa zúčastznilo sedem tímov z blízkeho okolia. Zápasy sa odohrali v dvoch skupinách, a to v telocvičniach strednej odbornej školy a základnej školy. Po odohraní zápasov v základných skupinách sa do finále prebojovali žiaci z Čierneho a Krásna nad Kysucou. Vo finále naši chlapci podľahli súperovi z Čierneho.Obsadili sme pekné druhé miesto, za ktoré si prebrali hráči cenu a sladkú odmenu vo forme mikulášskeho balíčka.Cenu najlepšieho hráča prebral náš žiak Martin Tvrdý. Týmto chceme poďakovať našim žiakom za dobrý výsledok a organizátorovi za kvalitne pripravený turnaj.

 • Kde je láska, tam sa dejú veľké veci, kde sa nič veľké nedeje, je to preto, lebo tam niet nijakej lásky. Sv. Ignác z Loyoly

  Predvianočný čas je obdobím, v ktorom láska rastie a prerastá do konkrétnych skutkov a veľkých vecí, ktoré sa diali dňa 19. 12.2017 počas desiateho ročníka Školského misijného jarmoku v Základnej škole v Krásne nad Kysucou, v jej školskej družine a v elokovanom pracovisku v Kalinove. Vďaka tvorivosti a osobnej angažovanosti našich žiakov a veľkej obetavosti rodičov, učiteľov a všetkých priateľov školy sa nám podarilo vyzbierať 3091,45€. Z vyzbieranej sumy podporíme adoptovanú Xhenifer z Albánska a Ronalda z Ugandy, projekty pápežských misijných diel, rodiny zo sociálne znevýhodneného prostredia a deti so zdravotnými problémami.

 •  

  Postup pri vybavovaní dopravných kariet:

  Dopravné karty vybavuje rodič, len pre žiakov 1. - 4. ročníka, 5. - 9. ročník len žiaci bývajúci v Dunajove. Preplácať sa bude len cesta do školy a domov, len za dni, ktoré žiak bol v škole.  

  Na vybavenie dopravných kariet pre viacerých žiakov  ZŠ prostredníctvom MsÚ je potrebné predložiť:

  1/ Vyplnené žiadanky na dopravné karty pre žiakov (pre každého žiaka jednotlivo) – žiadanky je možné prevziať v Klientskom centre na AS Čadca, prípadne stiahnuť zo stránkywww.sadza.sk – tlačivá a dokumenty

 •  

   Naša škola sa zapojila do školského recyklačného programu Recyklohry. Program usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.

  Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení odpadov u mladej generácie a tiež zaistiť recykláciu drobných elektrozariadení v čo najvyššej miere.

   

  V rámci projektu Recyklohry bude naša škola vybavená zbernou nádobou na vyradené drobné elektrozariadenia. Zberné nádoby poskytnuté spoločnosťou ASEKOL SK budú umiestnené v pavilónoch A a C.

 • Nakoľko sa počas roka objavuje u detí pedikulóza, čiže zavšivavenie odporúčame Vám postupovať pri prevencii i odstraňovaní podľa pokynov na niektorej z týchto webstránok:

  http://www.sestra.sk/Pedikul%C3%B3za

  http://www.ruvzpd.sk/aktual/index.php?kat=9&show=95&print=1

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mládežnícka 1343, Krásno nad Kysucou
  Mládežnícka 1343
 • +421 41 438 52 93

Fotogaléria